Van Andel & Neven organisatie-adviseurs
  

Sinds 1994 adviseren en ondersteunen we bedrijven bij het opstellen en onderhouden van bedrijfsmanangementsystemen. Aanvankelijk voornamelijk gebaseerd op de ISO 9001, maar in de loop der jaren uitgebreid met tal van andere normen en richtlijnen.

Wij hebben ervaring met het opzetten, implementeren en onderhouden van bedrijfsmanagementsystemen gebaseerd op: 

 • ISO 9001 
 • VCA
 • ISO 14001
 • CO2 Prestatieladder
 • MVO Prestatieladder (gebaseerd op ISO 26000)


En branche-toegespitste richtlijnen zoals: 

 • Groenkeur; BRL Tuinaanleg & Tuinonderhoud, BRL Groenvoorzieningen en BRL Boomverzorging
 • FSC en PEFC 
 • BRL SIKB 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, Protocol 7001, Protocol 7003 en Protocol 7004
 • SCIOS Scope 8 Keuring van Elektrische installaties
 • Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR)
 • HKZ-ISO 9001 Certificatieschema Openbare Apotheken
 • Richtlijn liften 2014/33/EU
 • Branche specifieke eisen Therapeutisch Elastische Kousen


Onze klanten zijn allen volgens één of meerdere van deze normen gecertificeerd, waarbij de diverse van toepassing zijnde management-systemen in één bedrijfszorgsysteem geïntegreerd zijn en ook in één handboek beschreven zijn.


Daarnaast bestaat onze dienstverlening uit het opstellen en onderhouden van project specifieke managementplannen:

 • Kwaliteitsprojectplan/Quality Management Plan
 • VGM-Projectplannen/HSE Plan, incl. project Risico inventarisatie en evaluatie (RIE)
 • Inspectie & Test Plan (ITP)/Keuringsplan
 • Risk Assessment Method Statements (RAMS)

Deze bovenstaande managementplannen worden zodanig opgesteld dat deze aansluiten bij het bestaande bedrijfszorgsysteem van de klant en voldoen aan de eisen van de opdrachtgever van de klant van Van Andel & Neven organisatie-adviseurs.