Van Andel & Neven organisatie-adviseurs
  

Onze manier van werken kenmerkt zich door korte lijnen, u heeft altijd contact met dezelfde adviseur. In overleg wordt bepaald welk deel van het certificeringsproces door de adviseur wordt uitgevoerd en welke werkzaamheden u zelf voor uw rekening neemt.

De werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

  • Het opstellen van procedures en gebruiksvriendelijke formulieren.
  • Het vastleggen van procedures in een zo compact mogelijk handboek, met goedkeuringsgarantie. Mocht de certificerende instantie van mening zijn dat er iets in het handboek aangepast moet worden, dan doen wij dat kosteloos.
  • Het toetsen van het systeem door het houden van interne audits, gevolgd door bondige rapportage waardoor u een duidelijk overzicht krijgt van de mate waarin u aan de norm voldoet en welke punten extra aandacht behoeven.
  • Begeleiding bij externe audits en het onderhouden van de contacten met certificerende instantie.
  • Het onderhouden en verbeteren van het systeem.
  • Het opstellen van Management reviews/Directiebeoordelingen met bijbehorende bedrijfsgerichte operationele risico-inventarisatie, Veiligheids-risico-inventarisatie (Functie-RIE), SWOT analyse en Stakeholderanalyse.
  • Het in het Nederland en/of Engels opstellen van projectspecifieke managementplannen en risico-inventarisaties, zoals Kwaliteitsmanagementplannen, VGM-plannen/HSE-plan, Risk Assessment Method Statement (RAMS), Keuringsplannen, Inspection & Test plan, etc.